Log in

20140510 [대.다.나.다] 선곡표

오프닝
시그널) Jamiroquai – Cosmic Girl
god – 미운오리새끼
게스트방송 (대다나다 DJ들)
시그널) 라이너스의 담요 – Picnic
1부: DJ 강덕
라디 – 엄마
2부: DJ 미호
EXO-K – 중독 (Overdose)
3부: DJ 수현
허클베리 핀 – I Know
클로징
스탠딩 에그 – 그래, 너

Tagged under:

Copyright(c) 2017 by 연세인터넷라디오방송국

Log in or Sign Up