Log in

다시 널 만나지 못하더라도 , 니가 날 잊게 되더라도, 한 가지 비밀만은 말해주고 싶어. 난 널 사랑해

All Of Me -John Legend

http://www.youtube.com/watch?v=450p7goxZqg

Secret

http://www.youtube.com/watch?v=GqrHTO0OfVo&list=PLT3AudV6awbDmSIIw7xk4Wq4G97Thn1u6&index=22

소우사립가백 2

http://www.youtube.com/watch?v=5etdC4xHKVA&index=21&list=PLT3AudV6awbDmSIIw7xk4Wq4G97Thn1u6

Ride With Me

http://www.youtube.com/watch?v=VZEzMY2Bvwg&list=PL6DC50D5A7BD2C044&index=3

로소우

http://www.youtube.com/watch?v=1Gpo0cAK0mk&list=PL6DC50D5A7BD2C044&index=6

상륜소우사련탄

http://www.youtube.com/watch?v=JyfSbe6vMeg

두금

http://www.youtube.com/watch?v=GeWOrPA5mAk&index=2&list=PL6DC50D5A7BD2C044

시아 &태양 피아노배틀

http://www.youtube.com/watch?v=ML9gxHNaw_w

말이야방구야 -포맨

http://www.youtube.com/watch?v=L2L_GKWgpe8

살빼지마요 – 소란

http://www.youtube.com/watch?v=w9X-miMwFXM

엇갈린 운명 -왔다 장보리 OST

http://www.youtube.com/watch?v=BnkqHY0hXkc

Lucky – Jason Mraz

http://www.youtube.com/watch?v=acvIVA9-FMQ

미션 임파서블 테마

http://www.youtube.com/watch?v=Ii1tc493bZM&list=RDXAYhNHhxN0A

솔로는 Anymore -바닐라 어쿠스틱

http://www.youtube.com/watch?v=JhvQzcOh21U

너늙어봤냐 -서유석

http://www.youtube.com/watch?v=8OuUMTIe3Zw

아한철 -슈퍼스타

http://www.youtube.com/watch?v=WXX8MsT7v9M

BB88

http://www.youtube.com/watch?v=6bguRjY2IaU

dsq_thread_id:
7486489204

Tagged under:

YIRB 인스타그램

Copyright(c) 2017 by 연세인터넷라디오방송국

Log in or Sign Up